Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o rakovině prsu
Co musíte vědět o rakovině prsu

Pomůžeme vám se orientovat v této nelehké životní situaci, společně najdeme řešení a připravíme pro vás individuální plán léčby. Odpovíme na všechny vaše dotazy, které se týkají protonové léčby, neváhejte se obrátit na naše koordinátorky léčby na telefonním čísle +420 222 998 989.

Odpovědi na základní otázky o léčbě rakoviny prsu

Nejčastější nádorové onemocnění u žen

Rakovina prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen. Zasahuje do všech oblastí života ženy a její rodiny. Jen v České republice se jedná o 7 000 nových případů ročně, například v roce 2015 se jednalo o 7 102 žen, což je 8,3 % ze všech zhoubných nádorů. Přibližně u 10 % z tohoto počtu byla rakovina prsu zjištěna u žen mladších 45 let. Téměř 75 % žen má v době, kdy jim byla rakovina zjištěna, onemocnění I nebo II stadia, s dlouhou očekávanou dobou dožití. Jestliže je onemocnění zachyceno v časném stadiu, bude i léčba úspěšnější, s menšími komplikacemi a nižším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Rakovina prsu se vyskytuje i mužů.

Příčiny vzniku rakoviny prsu

Příčiny vzniku rakoviny prsu nebyly dosud uspokojivě vysvětleny. Za rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu jsou považovány určité události v životě ženy (muže), které zvyšují nebo naopak snižují pravděpodobnost vzniku rakoviny. Nejvýznamnější rizikové faktory můžeme rozdělit do dvou skupin: faktory ovlivnitelné změnou životního stylu a faktory dispoziční. Jejich přehled podle možnosti jejich ovlivnění změnou životní stylu naleznete v následujících tabulkách.

RIZIKOVÉ FAKTORY

FAKTORY OVLIVNITELNÉ ZMĚNOU ŽIVOTNÍHO STYLU
NÁVYKY FYZICKÁ AKTIVITA OSTATNÍ
* kouření * pohyb * vzdělání
* alkohol * denní režim * bydliště
* strava * obezita * životní prostředí
* aspekty psychologické
Zdroj: J. Abrahámová, L. Dušek a kol., Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu, 2003

FAKTORY DISPOZIČNÍ
OSOBNÍ ANAMNÉZA HORMONÁLNÍ A GYNEKOLOGICKÉ FAKTORY GENETICKÉ FAKTORY
* věk * menarché (první menstruace) * nádorové onemocnění v rodině
* tělesná výška * věk menopauzy
* krevní tlak * věk prvního porodu
* nezhoubné onemocnění prsu * počet porodů
* kojení
* gynekologická operace
* hormonální léčba a antikoncepce
Zdroj: J. Abrahámová, L. Dušek a kol., Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu, 2003

Jak se rakovina prsu projevuje?

Nejčastějšími příznaky nádorů prsu jsou změny, které jsou patrné okem nebo které nahmatáte při vyšetřování prsu. Jedná se vtahování kůže, důlkovatění, váznutí při souhybu (asymetrie prsu při pohybu paží), nepravidelnosti bradavky, její oploštění nebo vtažení, pomerančová kůže, asymetrie ze zvětšeného objemu prsu, sekrece z bradavky (zejména krvavá), zarudnutí a oteplení kůže, rozšířená žilní pleteň nebo exulcerace (vznik vředu).

Prevence je velice důležitá

Jako u většiny ostatních onemocnění, je i v případě rakoviny prsu, důležitá prevence, která má za cíl odhalit onemocnění v časném stádiu, tedy v době, kdy je dobře léčitelné, ještě než dojde k rozvoji metastáz. K časnému záchytu onemocnění vede státem garantovaný screening - mamografie, která je od 45 let plně hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě pochybností vás lékař může poslat na vyšetření ultrazvukem. Do prevence patří také samovyšetření prsů, které si každá žena provádí jednou měsíčně.

Protonová léčba snižuje ozáření zdravých orgánů

Nezapomínejte, že čím dříve je onemocnění zjištěno, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu. Protonová terapie je úspěšná metoda léčby nádorových onemocnění. Je přesná, šetrná a účinná, navíc dokáže minimalizovat vedlejší nežádoucí účinky ozáření na důležité zdravé orgány a tkáně, které se nacházejí v okolí cílové oblasti.

Nabízíme vám možnost, sjednat si termín individuálního rozhovoru s lékařem Protonového centra, na kterém získáte podrobnější informace o protonové léčbě a jejích benefitech. Kontaktujte naše koordinátorky léčby na telefonním čísle +420 222 998 989.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde