Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

Jsme odborníci na péči o pacienty s rakovinou prsu

Spojili jsme zkušenosti našich odborníků, moderní postupy a nejnovější technologie, abychom dosáhli toho nejlepšího možného výsledku vaší léčby. Zkušení odborníci v Protonovém centru posoudí váš současný zdravotní stav, typ diagnózy, stadium onemocnění a určí, zda je pro vás protonová léčba vhodná. Zároveň navrhnou ten nejlepší léčebný postup. Základní informace o protonové terapii získáte u našich koordinátorek nebo během vstupního vyšetření s lékařem. Vstupní konzultace je bezplatná, stačí se objednat na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Komplexní léčba rakoviny prsu

Komplexní léčba karcinomu prsu vyžaduje spolupráci mnoha odborníků napříč různými obory. V optimálních případech je soustředěna v centrech Komplexní onkologické péče. V rámci péče o pacienty s rakovinou prsu se uplatňuje chirurgie, hormonální a biologická léčba, chemoterapie a radioterapie.

Pozdní nežádoucí účinky

S rozvojem onkologie, včasnou diagnostikou a novými technologiemi se zlepšují léčebné možnosti a předpokládá se vyléčení a dlouhá doba dožití u pacientů, u kterých byla rakovina prsu zjištěna v časném stadiu. U těchto pacientů odborníci věnují velkou pozornost pozdní a velmi pozdní toxicitě, tedy vedlejším nežádoucím účinkům léčby, které se mohou objevit až po několik letech. Zásadním pozdním nežádoucím účinkem, který je společný pro několik léčebných metod (chemoterapie, biologická léčba a radioterapie) je kardiotoxicita, tedy poškození srdce.

Léčba rakoviny prsu ozařováním

Radioterapie má v rámci komplexní léčby rakoviny prsu své nezastupitelné místo, protože prokazatelně snižuje výskyt návratu onemocnění po částečných výkonech na prsu a tím přímo ovlivňuje kvalitu dalšího života pacientek. Ozařování je ale prakticky vždy spojeno s nežádoucími účinky, které přicházejí časně. To jsou tzv. akutní nežádoucí účinky radioterapie, které se objevují během léčby a které nepředstavují zásadní problém, protože je lze předvídat a reagovat na ně. Pozdní nežádoucí účinky se objevují v průběhu měsíců a let a velmi pozdní nežádoucí účinky, které vznikají v horizontu desítek let. U pacientů s rakovinou prsu jsou zásadními nežádoucími účinky poškození srdce (kardiotoxicita), poškození plic (pneumotoxicita) a zvýšení rizika vzniku sekundárních nádorů.

Kdy je ozařování doporučováno?

Ozařování je doporučováno v případech, kdy dochází k částečnému nebo úplnému odstranění prsu nebo také v případě, že se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin. Při ozařování je často ozářena hrudní stěna, mízní uzliny v podpaží, podél klíční a hrudní kosti.

Co protonová léčba rakoviny prsu umožňuje?

Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prsu s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku a vynikající pokrytí ozařované oblasti. Zároveň také umožňuje snížit ozáření okolních tkání, zejména srdce a plic. Významně tak snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků jako je infarkt, srdeční problémy nebo rozvoj plicní fibrózy.

Minimalizuje rizika

V případě rakoviny v levém prsu přináší konvenční metoda ozařování vyšší riziko ozáření srdce, z důvodu jeho anatomické blízkosti. Naopak protonová terapie minimalizuje riziko ozáření tohoto důležitého orgánu a snižuje tak riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků na kardiovaskulární nebo dýchací systém. Kardiotoxicita se může projevit v horizontu několika let jako srdeční selhání, arytmie, hypertenze, srdeční infarkt apod.

Snižuje riziko komplikací

Vzhledem k tomu, že mnoho pacientek s rakovinou prsu má velmi dobrou prognózu a vysokou šanci na dlouhodobé přežívání, je snížení pozdní toxicity v léčbě karcinomu prsu zcela zásadní. Protonová léčba splňuje požadavek na redukci dávek na důležité orgány (srdce, věnčité tepny a plíce) a to díky přesnému zacílení protonového svazku.

Vhodná i při nutnosti druhého ozařování

Protonová terapie dává šanci i v případě druhého ozáření. Pokud se totiž nádor vrátil po běžné radioterapii, druhé kolo radiační léčby často nebývá možné vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně důležitých orgánů a tkání. Protonovou terapii však lze použít i v tomto případě nezbytného opakovaného ozáření.

Porovnání fotonové a protonové léčby

Protonový ozařovací plán

protonovy-ozarovaci-plan

Fotonový ozařovací plán

fotonovy-ozarovaci-plan

Možnosti léčby:


Chirurgická léčba – operace

Při operaci nádoru prsu dochází k částečnému nebo úplnému odstranění prsu. Po částečném odstranění musí vždy následovat ozáření prsu, jinak je léčebný výsledek samotné operace horší než po úplném odstranění prsu. Pokud je nádor rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se odstranění prsu poté, co se nádor zmenší několika dávkami protinádorové léčby.

Běžné fotonové ozařování

Při fotonové léčbě rakoviny v levém prsu dochází k nežádoucímu ozáření srdce, plic a míchy, které jsou velice citlivé na záření a jejich poškození může mít významné vedlejší nežádoucí účinky. Riziko je vyšší u rakoviny levého prsu z důvodu blízko uloženého srdce.

Protonová terapie

Ve srovnání s běžným fotonovým ozařováním umožňuje protonová terapie při léčbě rakoviny prsu výrazně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, zejména srdce a plic. Dodání potřebné dávky záření přesně do cílové oblasti zvyšuje šanci na trvalé vyléčení. Díky protonové léčbě je ozařování možné provést šetrněji, s minimem vedlejších nežádoucích účinků.

Chemoterapie, hormonální a biologická léčba se využívají ve velmi individuálních případech a konkrétních situacích, které závisí na druhu nádoru, fyziologii pacienta a rozhodnutí lékařských týmů.

Hormonální léčba

Statistiky uvádějí, že růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony. Jestliže se koncentrace těchto hormonů v těle pacientky sníží, dojde k významnému zpomalení růstu nádoru.

Chemoterapie

Chemoterapie je využívána v léčbě rakoviny prsu u žen jak s časnými, tak s pokročilejšími formami tohoto onemocnění. Léčba je ambulantní a klade si za cíl snížit riziko návratu onemocnění.

Biologická léčba

Biologická léčba nádorů prsu spočívá v podávání protinádorové látky, která se váže na nádorové buňky. Umožňuje tak imunitnímu systému jejich rozpoznání a zničení. Nejčastěji se podává v kombinaci s chemoterapií u těch žen, u kterých běžná protinádorová léčba selhala.

Protonová terapie je šetrná léčba rakoviny prsu

infografika 50 let

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde