Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Udělejte první krok

Objednejte se na vstupní vyšetření

První krok v léčbě rakoviny prsu

Současná životní situace je pro vás určitě velice obtížná a stresující. Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací. Provedeme vás základními fakty o protonové terapii. Na všechny vaše dotazy jsou připraveni odpovídat naši lékaři i celý tým Protonového centra. Základní otázky o protonové léčbě vám ochotně odpoví naše koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989.

Domluvte si termín konzultace

Vstupní vyšetření je bezplatné a k ničemu vás nezavazuje. Jedná se o rozhovor s lékařem, na kterém lékař prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci, posoudí váš aktuální zdravotní stav a rozhodne, zda je protonová léčba pro vás vhodná. Následně navrhne léčebný postup, který bude uzpůsobený vašim individuálním potřebám. Vhodný termín vstupního vyšetření si můžete sjednat u našich koordinátorek na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Vstupní vyšetření trvá přibližně 20 minut.

infografika 20 minut

Vstupní vyšetření je důležité

Vstupní konzultace s naším lékařem je nezbytným předpokladem pro případné rozhodnutí o možnosti léčby v Protonovém centru. Lékař musí znát vaši diagnózu, typ a rozsah onemocnění, na základě kterých může následně rozhodnout o vhodnosti protonové terapie konkrétně ve vašem případě.

Jaké dokumenty musíte mít k dispozici?

Na vstupní vyšetření s sebou přineste maximum lékařských zpráv, které máte k dispozici, včetně pooperační zprávy a pooperační histologie. Uvítáme zprávu od vašeho onkologa nebo výpis ze zdravotnické dokumentace, což není podmínkou. Čím více zdravotnické dokumentace budou mít lékaři našeho centra k dispozici, tím rychleji stanoví vhodný postup a rychleji budete moci být zařazeni do léčby.

Kdy protonová léčba není vhodná

Vhodnost pacientky lékař vždy posuzuje individuálně. Jedna z možných překážek, kdy není možné protonovou terapii podstoupit, je například pokud má žena implantovaný kardiostimulátor nebo kov v okolí plánovaného ozařovaného místa.

Kroky na cestě za protonovou léčbou

Než nastoupíte do léčby v Protonovém centru, absolvujete postupně několik důležitých kroků. Nejprve budete kontaktovat naše centrum a domluvíte si termín vstupní konzultace, na které lékař posoudí váš zdravotní stav a stadium onemocnění. V případě, že bude vaše diagnóza vhodná pro protonovou terapii, bude následovat odsouhlasení její úhrady zdravotní pojišťovnou a následně nástup do léčby.

Administrativu nechte na nás

Rádi vám pomůžeme s veškerou administrativou a formalitami. Stačí se obrátit na naše koordinátorky léčby na telefonním čísle +420 222 998 989.

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona

Protonová terapie je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena jak lékaři Protonového centra, tak i Komplexním onkologickým centrem (KOC).Jsme na vaší straně

V případě, že dojde k zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo ze strany zdravotní pojišťovny, společně situaci zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat. Obraťte se na naše centrum a žádejte od vaší koordinátorky podrobné informace, proč k zamítnutí léčby došlo a jaké kroky budou následovat.

Samoplátce

Léčbu v Protonovém centru si pacient může uhradit i bez doporučení Komplexního onkologického centra a to v případě, že je léčba rakoviny doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro danou diagnózu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde