Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Úhrada

Protonové léčby

Protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Rádi vám pomůžeme s veškerou administrativou a formalitami.

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona.

Protonová léčba rakoviny je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami, včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena jak lékaři Protonového centra, tak i Komplexním onkologickým centrem (KOC).

PROTONOVÁ LÉČBA

DOPORUČENÍ

Protonovou léčbu rakoviny doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.

POSOUZENÍ

Doporučení protonové léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum.

ODSOUHLASENÍ

Na závěr je potřeba souhlas zdravotní pojišťovny.


V případě zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo zdravotní pojišťovny společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Samoplátce

Léčbu v Protonovém centru si pacient může uhradit i bez doporučení Komplexního onkologického centra a to v případě, že je léčba rakoviny doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro danou diagnózu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde