Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Snižuje

postižení srdce

Pozdní nežádoucí účinky

Velká pozornost při léčbě rakoviny prsu ozařováním se věnuje vedlejším nežádoucím účinkům, tzv. toxicitě léčby. Odborníci se zaměřují především na pozdní a velmi pozdní nežádoucí účinky, které se mohou projevit v rozmezí několika měsíců nebo až několika let. V případě radioterapie u žen s rakovinou prsu jsou zásadními nežádoucími účinky poškození srdce (kardiotoxicita), poškození plic (pneumotoxicita) a zvýšení rizika sekundárních nádorů.

Postižení srdce (kardiotoxicita)

Onemocnění srdce vyvolané ozářením je jedním z nejzávažnějších a nejlépe doložených velmi pozdních účinků ozařování. Projevuje se jako zrychlené kornatění srdečních tepen, změny ve vazivu srdečního svalu a osrdečníku, poruchy vedení rytmu a postižení srdečních chlopní. Je prokázána přímá závislost mezi střední dávkou záření na srdce a postižením ischemickou nemocí srdeční, kdy dochází k nedostatečnému zásobení srdečního svalu kyslíkem. Tato závislost byla prokázána na velkém souboru pacientek léčených běžnou radioterapií pro karcinom prsu.

Důležité je snížit dávku záření

Při léčbě rakoviny prsu, kdy je doporučeno ozařování, se odborníci snaží o minimalizaci dávky záření a o současné zachování účinnosti léčby. Jedná se především o redukci dávky na srdce u mladých žen, kdy je ozařována levá stěna hrudníku nebo levý prs. Jedná se o velmi aktuální téma současné radiační onkologie. Protonová radioterapie z dostupných metod nejlépe splňuje požadavek na redukci dávek záření na důležité orgány (srdce, věnčité cévy a plíce).

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde