Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Snižuje riziko

vzniku druhotných nádorů

Druhotné nádory jako následek ozařování

Druhotné nádory neboli sekundární malignity jsou nejobávanějším a nejznámějším velmi pozdním následkem ozařování. Zabránit jejich vzniku lze tím, že se sníží dávka záření, nejen na důležité tkáně a orgány, ale také celková dávka záření.

Výskyt druhotných nádorů

Na to, jaký vliv má ozařování na následný výskyt druhotných nádorů, se zaměřila studie, která porovnávala dva typy záření - fotonovou a protonovou radioterapii. Podle studie byl zjištěn výskyt druhotných nádorů u 5,2 % nemocných, kteří byli léčeni protonovou terapií a 7,5 % nemocných, kteří podstoupili fotonovou léčbu. Odborníci v rámci studie hodnotili skupinu 1 116 nemocných.

Protonová terapie redukuje vznik druhotných nádorů

Technika fotonové radioterapie ozařuje jak samotný nádor (cílovou oblast), tak i zdravé tkáně v jeho okolí. Oproti tomu protonová léčba, technologie skenování tužkovým svazkem (pencil beam scanning), ozařuje pouze cílovou oblast, snižuje tak množství záření na zdravé tkáně a orgány a také snižuje riziko vzniku komplikací a pozdních nežádoucích účinků léčby.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde